Otrzymuj bieżące wiadomości.

Podaj swój e-mail, by otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

nie teraz nie, dziękuję
Moje konto Moje konto

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.krzys.lublin.pl 

  

§1

Postanowienia ogólne

1.            Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez WASIL KRZYSZTOF AGENCJA USŁUGOWO-HANDLOWA, ul. Opolan 32, 20-828 Lublin, NIP: 7120062556, za pośrednictwem sklepu internetowego utrzymywanego pod domeną www.krzys.lublin.pl oraz warunki rejestracji, dokonywania i realizacji zamówień, płatności, dostawy, zasady rękojmii oraz odstąpienia od umowy, a także gwarancji.

2.            Przedmiotem działalności Sklepu jest handel detaliczny grami i zabawkami oraz nagraniami dźwiękowymi i audiowizualnymi, za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość.

3.            Każdy Użytkownik oraz Klient po zaakceptowaniu Regulaminu jest obowiązany do jego przestrzegania.

4.            Użyte w Regulaminie pojęcia posiadają następujące znaczenie:

1)    Check-box – przycisk w kształcie prostokąta, umożliwiający złożenie oświadczenia woli dotyczącego informacji w nim wskazanej. Zaznaczenia dokonać można poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy;

2)    Formularz Zamówienia – formularz w postaci elektronicznej wypełniany przez Użytkownika przed dokonaniem Zamówienia. Formularz Zamówienia wypełniany jest w celu podania danych Użytkownika niezbędnych do realizacji zamówienia. Niezbędne dane Użytkownika obejmują: imię, nazwisko, adres dostawy, numeru telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej;

3)    Hasłodowolny ciąg znaków wybrany przez Użytkownika podczas Rejestracji, w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta;

4)    Klient – podmiot (osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną) korzystający z usług Sklepu;

5)    Konto Klienta – uruchomiony przez Sprzedawcę, indywidualny dla Klienta panel pozwalający na korzystanie z usług Sklepu. Konto Klienta uruchamiane jest po uprzednim dokonaniu Rejestracji. Konto Klienta umożliwia składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych oraz umożliwia dostęp do danych Klienta;

6)    Koszyk wirtualny koszyk, będący listą wybranych przez Użytkownika Towarów. Z poziomu Koszyka możliwe są dalsze czynności związane ze składaniem Zamówienia na odpowiednie Towary. Dodanie Towarów do Koszyka nie obliguje Użytkownika do jakichkolwiek dalszych czynności, a w szczególności nie stanowi zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym;

7)    Logindowolny ciąg znaków wybrany przez Użytkownika podczas Rejestracji, służący identyfikacji Użytkownika;

8)    Regulamin niniejszy dokument, będący wzorcem umowy, na podstawie którego zawierane są umowy sprzedaży towarów pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;

9)    Rejestracja czynność służąca uruchomieniu Konta Klienta. By dokonać Rejestracji Użytkownik musi podać następujące informacje: Login, adres poczty elektronicznej, Hasło, a następnie zaakceptować postanowienia Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego check-boxa, w zakładce „Rejestracja” dostępnej w Sklepie;

10) Sklep sklep internetowy utrzymywany pod domeną www.krzys.lublin.pl, którego właścicielem i operatorem jest Sprzedawca;

11) Sprzedawca – WASIL KRZYSZTOF AGENCJA USŁUGOWO-HANDLOWA, ul. Opolan 32, 20-828 Lublin, NIP: 7120062556. Dane kontaktowe Sprzedawcy zamieszczone są w Sklepie, w zakładce „Kontakt”;

12) Towarrzeczy ruchome, będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;

13) Usługobiorca osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Sprzedawcę;

14) Użytkownik osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca ze strony internetowej www.krzys.lublin.pl;

15) Zamówienie – zestaw Towarów, będących przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

5.            Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.

6.            Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści bezprawnych do Sklepu.

7.            Warunkiem Złożenia Zamówienia oraz Rejestracji jest zapoznanie się z treścią Regulaminu, a następnie jego akceptacja. Akceptacja następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego check-boxa zamieszczonego w Sklepie.

8.            Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Sklepu:

a.    Komputer, lub urządzenie mobilne;

b.    połączenie z siecią Internet;

c.    przeglądarka internetowa Internet Explorer, Mozilla Firefox lub Google Chrome;

d.    aktywne konto poczty elektronicznej.

 

 

 

§2

Składanie zamówienia

1.    Użytkownik może składać zamówienia w Sklepie 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

2.    Użytkownik może złożyć zamówienie na dwa sposoby:

a.    poprzez Konto Klienta;

b.    poprzez Formularz Zamówienia.

3.    Przed złożeniem zamówienia Użytkownik może wybierać Towary i umieszczać je w Koszyku. Koszyk umożliwia Użytkownikowi stworzenie listy Towarów, z których potem Użytkownik wybiera Towary mające być przedmiotem umowy.

4.    By Złożyć Zamówienie poprzez Konto Klienta, Użytkownik powinien:

a.    zalogować się na Konto Klienta;

b.    w panelu Konta Klienta uzupełnić dane (czynność dokonywana jednorazowo);

c.    wybrać Towar;

d.    wybrać sposób dostawy i płatności;

e.    Potwierdzzamówienie (poprzez kliknięcie przycisku „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”).

5.    Kliknięcie przycisku „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, o którym mowa w ust. 4 lit. e, jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży w momencie kliknięcia.

6.    Wyboru Towaru, o którym mowa w ust. 4 lit. c, można dokonać przed pozostałymi czynnościami opisanymi w ust. 4.

7.    By złożyć Zamówienie poprzez Formularz Zamówienia, Użytkownik wybiera Towar mający być przedmiotem umowy, a następnie:

a.    wypełnia Formularz Zamówienia;

b.    wybiera formę dokumentu zakupu;

c.    akceptuje postanowienia Regulaminu za pomocą odpowiedniego check-boxa;

d.    akceptuje zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą odpowiedniego check-boxa.

8.    W przypadku, gdy Klient jest osobą prawną, jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i dokonującą zakupu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, dodatkowo jest zobligowany do podania pełnej nazwy firmy oraz NIP.

9.    Hasło ma charakter poufny. Klient zobowiązany jest dopełnić wszelkich starań w celu zminimalizowania zagrożeń pozyskania i modyfikacji danych Klienta przez osoby nieuprawnione.

10. Sprzedawca nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnianie Hasła w jakiejkolwiek formie.

11. W celu skorygowania błędnie podanych danych w Formularzu Zamówienia należy skontaktować się ze Sprzedawcą mailowo lub telefonicznie.

12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym lub w Formularzu Zamówienia, w szczególności drogą telefoniczną.

13. W celu usunięcia Konta Klienta należy skontaktować się mailowo ze Sprzedawcą.

 

 

§3

Sposoby dostawy i płatności

1.            Klient ma do wyboru następujące sposoby dostawy i płatności:

 

Koszt wysyłki na terenie kraju

Cena / Waga

 

Forma płatności

Rodzaj wysyłki

do 0,35kg

do 0,5kg

do 2kg

do 20kg

Przybliżony czas dostawy

Płatność kartą, przelew bankowy,

e-przelew

List polecony ekonomiczny

6,90 zł

7,90 zł

11,90 zł

-

 3-4dni   

List polecony priorytetowy

8,90 zł

9,90 zł

13,90 zł

-

 1-2 dni   

Paczka 48 - Pocztex

13,90 zł

 2-3 dni   

Paczka 24 - Pocztex

16,90 zł

 1-2 dni   

Kurier - DHL / Inpost

15,90 zł

 1-2 dni   

Paczkomat

11,00 zł

 2-3 dni   

Płatność przy odbiorze

Paczka 48 - Pocztex Pobranie

15,90 zł

 2-3 dni   

Paczka 24 - Pocztex Pobranie

17,90 zł

 1-2 dni   

Kurier - DHL Pobranie

17,90 zł

 1-2 dni   

 

Koszt wysyłki za granicę

Cena / Waga

 

Forma płatności

Region

do 0,35kg

do 0,5kg

do 1kg

do 2kg

Przybliżony czas dostawy

Płatność kartą, przelew bankowy, e-przelew

Europa

20,00 zł

24,00 zł

38,00 zł

72,00 zł

 5-8 dni

Ameryka Płn, Afryka

22,00 zł

28,00 zł

48,00 zł

92,00 zł

 5-8 dni

Ameryka Poł, Azja

22,00 zł

34,00 zł

56,00 zł

112,00 zł

 5-8 dni

 

 

2.            Klient dokonuje płatności niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.

3.            Formy płatności za pomocą Karty płatniczej oraz e-przelewu realizuje Blue Media Spółka Akcyjna na podstawie Umowy współpracy zawartej ze Sprzedawcą.

4.            Terminy dostawy określone w tabeli są przybliżonymi terminami dostawy Towaru.

5.            W sytuacji, gdy przesyłka doznała uszkodzenia w transporcie, zaleca się Klientowi wystąpienie do dostawcy z wnioskiem o wystawienie protokołu szkody. Protokół może być pomocny dla Sprzedawcy w rozpatrzeniu ewentualnej reklamacji zgłaszanej przez Klienta.

6.            Ceny zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z zawarciem umową sprzedaży. Klient będzie informowany o wszelkich kosztach przy wyborze sposobu dostawy i płatności.

7.            W sprawach związanych z przesyłkami Klient kontaktuje się ze Sprzedawcą drogą mailową, lub telefoniczną pod numerem podanym w Sklepie, w zakładce „Kontakt”.

 

 

§4

Odstąpienie od umowy

1.    Klient będący konsumentem w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny może odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru. Warunkiem zachowania terminu jest wysłanie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

2.    Oświadczenie można złożyć Sprzedawcy drogą elektroniczną (na adres: sklep.krzyslublin@gmail.com), lub w formie pisemnej, przesyłając na adres siedziby Sprzedawcy.

3.    Przykładowy wzór oświadczenia, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik nr. 2 do Ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. - o prawach konsumenta.

4.    Sprzedawca kontaktuje się z Klientem po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w ust.1 celem potwierdzenia jego przyjęcia.

5.    Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesienie do umów, których przedmiot został uregulowany w art. 38 Ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. - o prawach konsumenta.

6.    W przypadku odstąpienia od umowy Klient otrzyma zwrot uiszczonej za zakupiony Towar należności oraz zobowiązany będzie zwrócić otrzymany Towar na adres siedziby Sprzedawcy. Sprzedawca może się wstrzymać ze zwrotem Klientowi należności, o której mowa w zdaniu pierwszym do chwili otrzymania Towaru lub dostarczenia dowodu odesłania Towaru.

7.    Sprzedawca zwraca koszty dostawy Towaru do wysokości najtańszego oferowanego przez siebie sposobu dostawy Towaru.

8.    Klient ponosi koszty bezpośrednie zwrotu Towaru.

9.    Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. W sytuacji nadmiernego zużycia rzeczy Sprzedający potrąci odpowiednią kwotę Klientowi, która stanowi różnicę między wartością rzeczy nowej, a wartością rzeczy zwróconej.

 

 

§5

Reklamacja

1.    Klientowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji w przypadku stwierdzenia, że Towar jest niezgodny ze złożonym zamówieniem, lub że posiada wady.

2.    Reklamację można zgłsoić mailowo na adres sklep.krzyslublin@gmail.com; w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy.

3.    Zakres gwarancji producentów Towarów, jeśli taki występuje, określa dołączony do Towaru dokument gwarancyjny.

4.    Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem za wadliwość Towaru w zakresie określony przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny, a w szczególności przepisami o rękojmi.

5.    Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć reklamowany Towar do Sprzedawcy.

6.    Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia Towaru.

7.    Klient zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną lub telefoniczną. Brak odpowiedzi w terminie wskazanym w ust. 5 uznawany jest za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

 

 

§6

Świadczenie usługi drogą elektroniczną

1.    Usługa świadczona przez Sprzedawcę drogą elektroniczną polega na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie.

2.    Usługa jest w pełni bezpłatna dla każdego Usługobiorcy.

3.    W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, Użytkownik dokonuje czynności Rejestracji.

4.    Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną zostaje zawarta w momencie kliknięcia przycisku „Rejestracja”, po wypełnieniu wymaganych danych oraz zaakceptowaniu postanowień Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego check-boxa.

5.    Umowa o świadczenie usługi zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

6.    Usługobiorca może zakończyć świadczenie usługi przez Sprzedawcę w każdym momencie kontaktując się ze Sprzedawcą drogą mailową.

 

 

§7

Reklamacja usługi świadczonej drogą elektroniczną

1.    Reklamacje dotyczące usługi świadczonej drogą elektroniczną Usługobiorca może składać w sposób określony w §6 ust. 2 zdanie pierwsze.

2.    Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji, o której mowa w ust. 1, w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

 

§8

Polityka prywatności

1.    Administratorem danych osobowych Klientów jest WASIL KRZYSZTOF AGENCJA USŁUGOWO-HANDLOWA, ul. Opolan 32, 20-828 Lublin, NIP: 7120062556.

2.    Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie postanowieniami Regulaminu, z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.    Przetwarzanie danych osobowych Klientów może dotyczyć danych identyfikacyjnych podanych w Koncie Klienta oraz Formularzu Zamówienia:

a.    imion i nazwisk;

b.    adresu poczty elektronicznej;

c.    adresu korespondencyjnego.

4.    Klientowi przysługuje prawo do:

a.    dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania wszelkich uzupełnień oraz korekt za pośrednictwem sklepu internetowego;

b.    żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia;

c.    w przypadkach przewidzianych przepisami prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do żądania ich usunięcia.

5.    Dane osobowe Klienta w okresie po usunięciu Konta Klienta mogą być przetwarzane w zakresie koniecznym do dochodzenia odpowiedzialności w związku z naruszeniem przez Klienta przepisów prawa oraz Regulaminu.

6.    Sprzedawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów.

 

 

§9

Postanowienia końcowe

1.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz wszelkich innych odpowiednich ustaw.

2.    Wątpliwości wynikające z Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniajacy zgodność z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

3.    W przypadku braku polubownego rozwiązania wszelkie spory dotyczące zamówień będą rozpatrywane według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

4.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania informacji o zmianie na stronie internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta o zmianie za pomocą poczty elektronicznej na wskazany przez Klienta w Koncie Klienta adres.

 

5.    Klient powinien dokonać akceptacji zmiany w sposób wskazany w wiadomości, o której mowa w ust. 4. Brak akceptacji równoznaczny jest z usunięciem Konta Klienta.